مناطق گردشگری در محدوده اجرایی طرحهای آبخیزداری منابع طبیعی خوزستان

1- ایذه، مرغا، حوزه چهاربیشه، محدوده طرح آبخیزداری

2- باغملک، صیدون، روستای دوبند تنگه چویل، محدوده طرح آبخیزداری

3- رامهرمز، بخش سلطان آباد، حوزه کهله، حوزه شهری، محدوده طرح آبخیزداری

4- بهبهان، مرکزی، حوزه آبخیز چاه ماری، محدوده طرح آبخیزداری

 5- مسجدسلیمان، مرکزی احمد آباد، حوزه آبخیز دره خرسان، محدوده طرح آبخیزداری

 6- شوشتر، حوزه آبخیز چم کنار، جاده مسجد سلیمان، محدوده طرح آبخیزداری

 7- شوش، حوزه آبخیز چغازنبیل، محدوده طرح آبخیزداری

 8- دزفول، شهیون، حوزه بیشه بزان، محدوده طرح آبخیزداری

 9- اندیمشک، الوار گرمسیری دهستان، قیلاب، محدوده طرح آبخیزداری

 10- هندیجان، حوزه آبخیز دهنو، محدوده طرح آبخیزداری

 11- هفتگل، محدوده بند سرتیوک (شهدای مکوند)


دسته ها : آشنایی با شهر
سه شنبه بیستم 12 1387
X