حدیث قدسی :

«ا ی آدمیزاد به حق تو بر من که تو را دوست می دارم تو هم نسبت به حقی که من بر تو دارم مرا دوست داشته باش.»

ای پروردگار به تو سوگند در سرشتم وجودت را احساس می کنم ولی پیره زنی (دنیا)وجود دارد که خود را با آرایش به من نزدیک کرده و وجودش باعث شده راه رسیدن به تو را اشتباه به پیمایم  تا به عشق ابدی خود برسم پس ای معشوق من با قدرت عشقی که در وجودت همیشه است  من را به وصال خود برسان .

 

دسته ها : دلم تنگه
سه شنبه بیستم 12 1387
X