سلام بر تو ای آبی که پذیرنده  خون هزاران عاشق بودی ...

سلام بر تو ای یادگار جبهه و جنگ ...

سلام بر تو ای زیبای شهر من  ...

سلام بر تو ای کارون ...

واقعا اسمت زیباست ...

آرام بخش همه دلهاست ...

سلام بر خوزستان ...

سلام بر شهدا ... 

روز پنجشنبه بود به همراه دوستان از جمله آقا یونس به قبور شهدا رفتیم و برروی قبر یکی از شهدای شهر اهواز محمدرضا حقیقی رفتیم ، 

این شهید غواص بود ، حتما می دونید غواصی تو کارون و اروند کنار چقدر سخته ؟ 

ایشون شهید می شن .

موقع تشییع جنازه اش وقتی او را درون قبر می زارن لبخند بر لبانش جاری میشه ...

بعدها در وصیتنامه اش خواندند که از خدا خواسته بود موقعی که مرا در قبر می زارن لبخند بزنم .

که همین طور هم شد و عکس هایش را در موقع تبسم در همون مکان گذاشته اند.

کجایید ای شهیدان خدایی

بلا جویان دشت کربلایی

کجایید ای سبکبالان عاشق 

پرنده پر ز مرغان هوایی

 

دسته ها : مذهبی - دفاع مقدس
شنبه بیستم 7 1387
X