آن روز همه پرچم های برافراشته شده در زمین خیانت پایین می آید و تنها یک پرچم برافراشته خواهد ماند و آن پرچم تواست . وتنها یک پرچم برافراشته خواهد ماند و آن پرچم تواست . آری ، تنها بانگی که همه نقاط این گیتی پهناور طنین انداز می شود ، بانگ روح انگیز لا اله الا الله و محمد رسول الله تو است . اگر دلباختگان یوسف بادیدن روی دل آرای او انگشت بریدند ، شیفتگان تو بدون دیدن جمال زیبایت در آتش فراغت پروانه وار سوختند.

دوستان و عاشقان ولایت در قسمت نظرات برگی از نوشته های خود درباره ولایت را ثبت کنند تا من آنها را با ثبت نمایم و یک منبعی از انرژی معنوی ایجاد کنیم .  

سه شنبه بیستم 12 1387
X