سلام بر شما عزیزان

لطفا به این یک بیت شعر جواب بدید.

چنان با نیک و بدخو کن که بعد ازمردنت عرفی

مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند

بسیار ساده است اگه نمی دونید بعد می گم 

التماس دعا

دسته ها : ادبیات و شعر
چهارشنبه دهم 7 1387
X